Herkenbaar?

  • Hoge werkdruk en te weinig afstemming
  • Verschuiving van verantwoordelijkheden leidt tot onrust
  • Veel afstemmingsmomenten maar niet effectief
  • Er heerst onrust in het team
  • Zaken blijven onuitgesproken
  • Moeite met het doorbreken van teamcultuur
  • Conflictvermijding en te weinig feedback
  • Zelfsturing? En dan?…
  • Etc.

Waarom specifiek teamcoaching voor zorg en welzijn en onderwijs?

Zorg & welzijn en onderwijs vragen telkens om vernieuwing en ontwikkeling. Het is steeds een nieuwe uitdaging voor de individuele zorg & welzijn- en onderwijsprofessional om op de hoogte te blijven en aan te passen.

Daarnaast ben je in de zorg & welzijn veelal sterk afhankelijk van elkaar en moet je uit kunnen gaan van een basisvertrouwen. Door de hectiek van de dag komt dit nogal eens onder druk te staan.  Gebrekkige afstemming en een gebrek aan krachtige onderlinge verbindingen (door bijvoorbeeld veel te werken met flexwerkers of invalkrachten) maakt de samenwerking soms moeilijk. Juist dan is het nodig om in te zetten op het intensiveren van onderling contact en de afstemmingsmomenten meer effectief in te zetten. Dit om aannames, die een eigen leven gaan leiden, te doen verminderen.

In het onderwijs is het belangrijk om elkaar te blijven vinden. Dit omdat docentschap of leraarschap over het algemeen een solistisch beroep is.  Intervisie kan helpend zijn maar ook daar wordt veelal te weinig tijd voor ingeruimd door de waan van de dag. Om samen een goed didactisch principe uit te kunnen dragen is afstemming en verbinding nodig. Men moet elkaar weten te vinden om elkaar te kunnen spiegelen en om scherp te blijven. Individuele coaching maar ook juist teamcoaching kan hierbij helpen om de onderlinge collegiale verhoudingen te versterken en om uiteindelijk scherp te blijven voor de klas of groep.

Werkwijze

De werkwijze hangt af van de vraag van jouw team of wat wenselijk is voor de organisatie.

In de meeste gevallen worden er individuele gesprekken gevoerd om helder te krijgen wat er speelt en hoe elk teamlid zijn of haar team ervaart. Dit is een soort Team Reality Check (TRC). De bevindingen van deze gesprekken worden (vaak) teruggekoppeld aan de leidinggevende en dan worden de vervolgstappen besproken. Dit kan variëren van een themamiddag tot inzetten van (begeleide) intervisie of het bespreken van het doorbreken van ongewenste teamgewoonten tijdens teamgesprekken of een andere gewenste vorm. Ook kan het zijn dat er individuele coaching nodig blijkt te zijn en ook dat behoort tot de opties.

Begeleiding  teamcoaching

Dit proces begeleid ik met het nodige relativeringsvermogen, humor, confronterende vragen en met veel geduld en (com)passie.

Ik gebruik hierbij elementen uit NLP (Neuro linguïstisch Programmeren), provocatieve coaching en diepte structuur vragen om je op weg te helpen met een effectievere afstemming en krachtigere verbindingen.