Herkenbaar?

  • Moeite met piekbelasting in bepaalde periodes
  • Gebrek aan inspiratie voor de lessen
  • Last van perfectionisme bij voorbereidingen
  • Moeite met klassenmanagement
  • Balans zoek tussen neventaken en kerntaken
  • Moeite met afstemmen op studenten/leerlingen
  • Moeite met steeds weer nieuwe ontwikkelingen
  • Last van werk- en privébalans
  • Moeite met experimenteren met werkvormen
  • Etc.

Waarom specifiek coaching voor onderwijsprofessionals?

In het onderwijs werken kan machtig mooi zijn. Bezig zijn met de ontwikkeling van leerlingen en studenten op cognitief niveau en/of handelingsvaardigheden aanleren kan zeer uitdagend zijn. Maar er wordt ook veel van je verwacht als docent/leraar. Je moet kennis hebben van steeds doorontwikkeld lesmateriaal en de systemen waar je mee werkt. Je kunt regelmatig te maken hebben met weerstand tegen leren of ander ongemotiveerd gedrag van leerlingen en studenten. Je moet naast inspirerend onderwijs bieden ook veel neventaken uitvoeren zoals (door)ontwikkelen, studentbesprekingen, oudergesprekken, themavoorbereidingen, verslaglegging, vergaderingen enz. Hierdoor wordt er een grote mate van flexibiliteit van je verwacht (en daarnaast moet je met regelmaat aan derden verantwoorden waarom je wel recht hebt op vakanties en vrije dagen). Vaak gaat dit allemaal goed en er zijn tijden dat dit heel moeizaam verloopt. Op die momenten is het zinvol dat er iemand met je mee kijkt die het onderwijs kent, het werk op waarde in kan schatten en de complexiteit van het werk daarom ook makkelijker kan ontrafelen.

Werkwijze

Na een verwijzing van een leidinggevende of door eigen initiatief vindt er een Individuele Reality Check (IRC) plaats. Je kunt dit vergelijken met een intake maar dan direct diepgaand met een heldere analyse van wat er werkelijk aan de hand is. Als je in een lastige tijd verkeert is er namelijk een neiging om zaken groter te maken of juist te bagatelliseren.

Bij een IRC wordt er direct een begin gemaakt aan de gewenste verandering doordat het helder wordt waar ‘het probleem’ ontstaat.

Verandering door inzicht naar actie

Na de IRC gaan we op zoek naar experimenteerruimte. Verandering ontstaat namelijk door inzicht gevolgd door actie. Inzichten worden in de vervolggesprekken veelal direct omgezet in mogelijk te ondernemen acties. Uitgangspunt is dat het leven één grote oefening is, dus ook je werk! Falen en mogelijke weerstand zullen een onderdeel zijn van jouw proces en dat zijn tekenen dat je jezelf groei gunt. En als de ‘problematiek’ steviger is dan kunnen we overgaan tot Diepte coaching.

Begeleiding /coaching

Dit proces begeleid ik met het nodige relativeringsvermogen, humor, confronterende vragen en met veel geduld en (com)passie.

Ik gebruik hierbij elementen uit NLP (Neuro linguïstisch Programmeren), provocatieve coaching en diepte structuur vragen om je op weg te helpen met jouw groei naar een meer inspirerend docent/leraarschap en een meer gebalanceerd leven.