Herkenbaar?

  • Te veel taken in te weinig tijd
  • Te verantwoordelijk voelen
  • Moeite met grenzen aangeven
  • Moeite met je werk los te laten
  • Moeite met feedback geven en ontvangen
  • Af en toe vertrouwen kwijt in je eigen kunnen of het kunnen van een collega
  • Disbalans tussen willen en kunnen
  • Moeite met afstemmen
  • Etc.

Waarom specifiek coaching voor zorg & welzijn professionals?

In deze werksector wordt er veel van je verwacht. Je moet sterk in je schoenen staan, flexibel zijn (ook qua werktijden), veel neventaken buiten het cliëntcontact verrichten, zeer goed kunnen afstemmen op de cliënt en collega’s, weerstand van cliënten om kunnen zetten in uitdagingen, veel verantwoordelijkheid dragen etc.. Daarnaast kan het werken met cliënten dynamisch, problematisch en soms uitzichtloos aanvoelen. Je moet dan behoorlijk wat kennis, vaardigheden en energie bezitten om dit allemaal uit te kunnen voeren. Vaak gaat dit goed en er zijn tijden dat dit moeizaam verloopt. Op die momenten is het zinvol dat er iemand met je meekijkt die de sector kent, het werk op waarde in kan schatten en de complexiteit van het werk daarom ook makkelijker kan ontrafelen.

Werkwijze

Na een verwijzing van een leidinggevende of door eigen initiatief vindt er een Individuele Reality Check (IRC) plaats. Je kunt dit vergelijken met een intake maar dan direct diepgaand met een heldere analyse van wat er werkelijk aan de hand is. Als je in een lastige tijd verkeert is er namelijk  een neiging om zaken groter te maken of juist te bagatelliseren.

Bij een IRC wordt direct een begin gemaakt aan de gewenste verandering doordat het helder wordt waar ‘het probleem’ ontstaat.

Verandering door inzicht naar actie

Na de IRC gaan we op zoek naar experimenteerruimte. Verandering ontstaat namelijk door inzicht gevolgd door actie. Inzichten worden in de vervolggesprekken veelal direct omgezet in mogelijk te ondernemen acties. Uitgangspunt is dat het leven één grote oefening is, dus ook je werk! Falen en mogelijke weerstand zullen een onderdeel zijn van jouw proces en dat zijn tekenen dat je jezelf groei gunt. En als de ‘problematiek’ steviger is dan kunnen we overgaan tot Diepte coaching.

Begeleiding /coaching

Dit  proces begeleid ik met het nodige relativeringsvermogen, humor, confronterende vragen en met veel geduld en (com)passie.

Ik gebruik hierbij elementen uit NLP (Neuro linguïstisch Programmeren), provocatieve coaching en diepte structuur vragen om je op weg te helpen met jouw groei naar een meer realistisch en gebalanceerd leven.