Missie

Afstemmen en verbinden van mensen binnen organisaties maar ook op persoonlijk vlak. Te vaak zie ik in organisaties dat mensen zichzelf verliezen en onbegrepen voelen door een gebrek aan afstemming op dat wat werkelijk nodig is om goed te kunnen functioneren. Het is dan zaak om elkaar weer te vinden, te begrijpen en elkaar te ondersteunen in het werk maar ook in wie je bent. Het is mijn doel om draagkracht te vergroten door onderlinge verbindingen te versterken want SAMEN krijg je meer voor elkaar!

Eigenschappen

Ik ben zeer gedreven, passievol en ook humor heeft een belangrijke plaats bij mij in contact met anderen. Ik analyseer snel en gedegen en met mijn open houding maak ik makkelijk contact. Daarnaast ben ik integer maar schroom ik niet om te confronteren daar waar het nodig is. Mijn coaching gesprekken en trainingen bevatten dan ook deze elementen waardoor het altijd dynamisch en doelgericht is met de nodige relativerende benadering.

Werkervaring

Vanaf mijn 19de levensjaar heb ik het voorrecht gehad dat ik mocht werken met mensen. Ik begon met werken bij een instituut voor mensen met (Sterk Gedragsgestoord) Licht Verstandelijke Beperking (SG-LVB). Ik heb daar ruim 12 jaar gewerkt als sociotherapeut met zeer moeilijk opvoedbare jongeren en jong volwassenen. Hier liggen dan ook mijn ”wortels” van de coaching en trainingen die ik nu geef.

Later heb ik de overstap gemaakt naar de Geestelijke Gezondheid Zorg  (GGZ) waar ik tweeënhalf  jaar heb gewerkt als klinisch psychiatrisch gezinsbegeleider. Ik werkte daar met zeer complexe gezinssituaties die klinisch werden behandeld om uithuisplaatsingen te voorkomen, deze zo goed mogelijk te laten verlopen of gezinsherenigingen plaats te laten vinden. Ik heb daar te maken gehad met ouders met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Dit was een grote uitdaging waarbij ik zeer veel heb geleerd over motiverende gespreksvoering, doorzettingsvermogen, focusstrategieën en zingeving.

Door een aantal bijscholingen en een steeds groeiende interesse in de management kant van de zorg-  en hulpverlening ben ik nog later gaan werken als locatiemanager bij een orthopedagogisch centrum voor jongeren en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking. Ik was daar verantwoordelijk voor het opzetten van zelfstandigheidstrainingshuizen samen met de orthopedagogen. Het mee vormgeven aan de methodiek en het aansturen van teams was een nieuwe uitdaging voor me waarbij ik veel heb geleerd over verandermanagement. Het is tijdens deze tijd dat ik me meer en meer ging richten op team en individuele coaching waarbij ik het belangrijk vond dat de teamleden zich individueel konden blijven ontplooien in sterke verbinding met anderen.

Vanaf 2005 heb ik de overstap gemaakt naar het HBO docentschap (Sociale Studies). Het leren, ontwikkelen en geven van trainingen is iets waar mijn hart altijd heeft gelegen naast het coachen van individuen. Ik werkte er al een aantal jaren met veel plezier, maar merkte ook dat ik graag meer wilde doen met mijn eigen kwaliteiten op het gebied van ”verbinden en afstemmen” in de grootste zin van het woord. Het is daarom dat ik in 2012 naast mijn docentschap ook mijn eigen coachings- en trainingsbureau viaKRACHT ben begonnen.

Vanaf 2019 heb ik na 13 jaar docentschap de volledige overstap gemaakt naar mijn eigen coachings- en trainingsbureau om me voluit bezig te houden met het  begeleiden van personen, teams en organisaties in het afstemmen en verbinden op dat wat het leven of de situatie van hen vraagt.

Eppo Schellekens

Meer weten?  LinkedIn